VABILO NA OBČNI ZBOR ČLANOV RD RADEČE

Vabimo vse člane RD Radeče na skupščino RD Radeče. Skupščina bo 20.03.2015 ob 17. uri v domu RD Radeče.

 

Predlaga se naslednji dnevni red:

 

1. Otvoritev zbora in pozdrav

2. Izvolitev delovnega telesa, verifikacijske komisije, zapisnikarja, ter dveh overovateljev

3. Poročilo preds. RD za leto 2014, poročilo gospodarja, blagajnika, finančno poročilo, poročila  preds. MS, ČS ter TK RD Radeče

4. Poročilo NO RD Radeče

5. Razprava po poročilih

6. Sprejetje letnega načrta, ter izvrševanje letnega načrta ter evidenc ribiškega katastra.

7. Načrt dela RD Radeče za leto 2015 - predsednik RD Radeče

8. Finančni plan za leto 2015 - Cerar Kristina

9. Razno

Predsedniki komisij in odborov podajo kratka poročila in jih v pisni obliki dajo zapisnikarju.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEKMOVANJA V RD RADEČE 2015

1.  1. Druž. tekma in mladi            19.04.2015              

2.  2. druž. tekma in mladi             09.05.2015              

3.  3. druž. tekma in mladi             21.06.2015              

4.  4. druž tekma  in mladi (CAR) 12.07.2015

Memorialna                                       01.08.2015

5. druž.tekma in mladi                   16.08.2015

Pokal Sava                                       26.09.2015

Zbor za tekme je 7.30 uri. Startnina druž. tekem je 6,00 EUR. Memorialna tekma gratis.

Urnik tekmovanj je na spletni strani RD Radeče.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

DELOVNE AKCIJE 2015

1.     28.03.2015  zbor ob 7 uri dom RD  Radeče

2.     29.03.2015  zbor ob 7 uri  dom RD Radeče

3.     11.04.2015  zbor ob 7 uri  dom RD Radeče

4.     12.04.2015  zbor ob 7 uri  dom RD Radeče

Za udeležbo in boljšo organizacijo del akcij se najavite gospodarju g. Podlesnik Zoranu na tel. 041 275 047

SVETOVNO PRVENSTVO NACIJE 2015

Naprošamo člane RD Radeče, da se prijavijo za sodnike za Svetovno prvenstvo Nacije 12. in 13.09.2015. Prijave za sodnike sprejemamo do 01.06.2015

 

Predsednik RD Radeče                                           Radeče,  20.02.2015

Zelič Branko

_____________________________________________________________________________

 

URNIK ZRDZ ZA LETO 2015

URNIK 
 

TEKMOVALNI KOLEDAR RD RADEČE ZA LETO 2015

URNIK 
 

POKAL SAVA 2014

  REZULTATI 41. TRADICIONALNE TEKME »POKAL SAVA 2014«

 
Naključna slika iz foto galerije
Generalni sponzor prvenstva
radece
Sponzorji
Metaling d.o.o.