Od 1970 - 1979

1970

 • Med člani se prvič pojavlja ideja o lastni ribogojnici.
 • RD dobi odločbo SO Laško o lokacijskem soglasju za izgradnjo ribnika »Jež«.
 • RD dobi od SO Laško odločbo o lokacijskem in gradbenem dovoljenju za ribnik »Jež«.
 • Turistične dnevnice za Sopoto se pričnejo prodajati tudi v gostilni  Celestina.

1971

 • Ker čuvaji niso smeli več posedovati pištol, so bile le te odprodane.

1972

 • Leto težav z organizacijo ribiških čuvajev.

1973

 • Prvič je bila organizirana nogometna tekma med RD Radeče in lovsko družino Radeče, zmagali so ribiči.

zg1970_1

1974
 • RD Radeče prvič organizira meddružinsko tekmo  »POKAL SAVA«, ki nato postane tradicionalna.
 • Pri Savinc Marlenki (nasproti stare pošte) je RD Radeče dobila v najem sobo za sestanke in arhiv.

zg1970_2

1975

 • Prvič se imenuje »gospodarski odbor«. Do sedaj so bili le gospodarji, pomočniki gospodarja, pospeševalci gospodarjenja in odlovna ekipa za elektro ribolov.
 • 3.10.1975 je bila proslava 20. obletnice RD Radeče in je potekala v okviru ostalih praznovanj krajevnega praznika Radeče in okolice. Proslava in razstava sta bili  izjemno dobro izpeljani in na visokem nivoju.
 • Kažejo se možnosti za gradnjo ribnika na Vrhoven pri Golobiču, tla so ilovnata in je 5 naravnih pritokov, lastniki terena in okolice so pripravljeni to zemljišče poceni prodati, ribnik bi bil velik cca 200 x 50 metrov.

zg1970_3

1976

 • RD prične z izvajanjem delegatskega sistema vodenja članstva  RD po krajevnih skupnostih in sicer: Radeče, Loka, Jagnjenica, Vrhovo, Zidani Most in Hrastnik.
 • Na podlagi predloga ribičev krajanov Loke in Račice, se pričnejo dogovori za gradnjo ribnika »Račica« z lastnikom zemljišča Primožičem. Tega leta se je tudi že sklenila brezplačna najemna pogodba z lastnikom zemljišča za 10 let, začela pa so se tudi že dela.
 • Planiran ribnik pri »Juvančiču« se širše poimenuje in sicer v rekreacijski center za šport, ribištvo in turizem in je širšega družbenega pomena za Radeče, zato je tudi Krajevna skupnost ponudila podporo in obljubila pomoč. Najprej pa je potrebno še počakati na geološko raziskavo tal, ki je v teku.

1977

 • Urejena je bila ribiška soba, ki se je pridobila v najem v ul. Milana Majcna 8, nasproti železnine.
 • Sprejet je ponovni sklep, da se pospešeno pridobiva dokumentacija za gradnjo ribnika na Hotemežu, istočasno pa se naj urejajo tudi sosedski odnosi v zvezi tega ribnika.
 • RD organizira in izpelje vsesplošno silvestrovanje v  domu »Partizan« Radeče.

1978

 • 15.4.1978 je bila otvoritev ribnika »Jež«. Gradnja ribnika »Jež« na Jagnjenici je z vsemi prekinitvami in terenskimi težavami trajala kar 9 let. Velikost ribnika je bila 0,37 ha, propustnost tal se ni mogla nikoli dokončno urediti, ravno tako tudi ne dotok iz Glažutnice zaradi njenega hudourniškega značaja.
 • 4.7.1978 je bila otvoritev ribnika »Račica«.
 • 12.8.1978 se je izvršilo Pobratenje z RD Brestanica – Krško.  Pobratenje je bilo na ribnikih »Mačkovci« v RD Brestanica Krško.
 • Geološka raziskava tal je pokazala, da so le ta preveč porozna in skrajno neprimerna za gradnjo ribnika pri Juvančiču. Tako RD odstopa od zastavljenega projekta.

zg1970_4

1979
 • RD Radeče sicer dobi podporo od SO Laško za gradnjo ribnika na Vrhovem. Ribnik pa se ni gradil, ker bi bilo potrebno s stroji opraviti velik izkop močvirnatega terena, priporočila so bila, da je rentabilen ribnik le takrat če ima površino nad 2 ha, za to površino pa je bilo ugotovljeno tudi premajhno napajanje iz izvirov.
 • Na ribiški tabor mladih ribičev RZS je bilo prvič poslanih tudi 6 radeških mladincev.
 • RD se mora izseliti iz sedanjih prostorov v Ulici OF 2, ker se najemne pogodbe ne da več podaljšati.
 
Posavski ribji krog

ESPR_Logotip_2_1.jpg-_novooooooooooooooo

Po-Savski rečni turizem

ESPR_Logotip_2_1.jpg-_novooooooooooooooo