Od 1990 - 1999

1990

 • Ribiči so preselili arhiv in vso opremo iz stare hiše v garažo novega objekta ribiškega doma.
 • Odstranila se je stara hiša pri ribiškem domu v gradnji. Rušenje je trajalo teden dni.
 • Nadaljevalo se je z gradnjo prvega nadstropja ribiškega doma vključno z vrhnjo ploščo.
 • V septembru so potekale akcije priprave lesa iz »Jatne« za ostrešje novega ribiškega doma.
 • V zvezi gradnje novega ribiškega doma in rušenja starih objektov je bilo opravljeno v tem letu 643 prostovoljnih delovnih ur članstva.

zg1990_1

1990 Zaključek 17. Pokala Sava je bil kar na gradbišču sedanjega ribiškega doma.

1991

 • Pozidani so bili zaključki in narejena streha na ribiškem domu.
 • V zvezi gradnje novega ribiškega doma in rušenja starih objektov je bilo opravljeno v tem letu 624 prostovoljnih delovnih ur članstva.

1992

 • Izdelava elektro in vodovodnih napeljav v ribiškem domu.

1993

 • Urejanje spodnjih prostorov ribiškega doma in prostorov za skladiščenje opreme gospodarskega odbora.
 • Pozidava dimnika in napeljava strelovoda.

1994

 • Dokončanje pisarniškega prostora v 1. nadstropju  ribiškega doma.

1995

 • Posek grmovja v bodočem zalivu pri »Juvančiču« pred dokončno zajezitvijo HE Vrhovo.
 • Vgradnja stavbnega pohištva v ribiškem domu.
 • Zgradil se je pomol v tako imenovanem pristanišču.

zg1990_2

1994/1995 Golosek grmovja na dnu bodočega zaliva pri »Juvančiču«

1996

 • Izdelava fasade na ribiškem domu in asfaltiranje okolice ribiškega doma.
 • Polaganje stenske in talne karamike v spodnjih prostorih.
 • Ureditev makadamskega parkirišča pri ribiškem domu.
 • Urejanje okolice zaliva pri »Juvančiču«.
 • Zasaditev ravnice pred ribiškim domom z drevesi.
 • Zasaditev trt ob meji s sosednjim zemljiščem.
 • Ureditev zunanje razsvetljave pri ribiškem domu.

1997

 • Dokončana soboslikarska dela in napeljava centralnega ogrevanja v ribiškem domu.
 • Polaganje stenske in talne karamike v prvem nadstropju.
 • Dokončanje sanitarij v 1. nadstropju ribiškega doma.

1998

 • V najem smo dobili prostor pri Zajcu v Studencah, ga uredili, napeljali vodo in prvič v RD Radeče pričeli s poizkusno valitvijo potočne postrvi. Uspešno smo izvalili 60.000 kosov zaroda potočnice.
 • Prvič smo organizirali lastni tabor radeških mladih ribičev v ribiškem domu. Tabor je bil tri dnevni, udeležilo pa se ga je 19 otrok.
 • V ribiškem domu so se dokončali stropovi in razsvetljava.
 • Pričela se je urejati tekmovalna trasa z navozom zemlje, zatravitvijo in ureditvijo startnih mest.

1999

 • Izvršen je bil nakup zemljišča in obstoječe zgradbe pri Zajcu v Studencah,  za namen valilnice in ribogojnice.
 • Dokončalo se je urejanje tekmovalne trase in startnih mest.
 
Posavski ribji krog

ESPR_Logotip_2_1.jpg-_novooooooooooooooo

Po-Savski rečni turizem

ESPR_Logotip_2_1.jpg-_novooooooooooooooo